Guldets renhet karat


Guldets renhet mäts i karat . Det visar hur rent guldet är. Karat anger andelen rent guld . Guldsmycken

tillverkas i 14, 18 alternativt 22, 23 karat guld . Köper man guld utomlands 14 karat guld. På grund av de

senaste årens ökning av guldpriset tillverkar smycken i 9, 10 och 12 karat .

 

 

 

24 k- 24 karat = 100 % rent guld
23 k- 23 karat = 95,83 % rent guld
22 k -22 karat = 91,66 % rent guld
21 k -21 karat = 87,5 % rent guld
20 k-20 karat = 83,33 % rent guld

18 k-18 karat = 75,0 % rent guld

14 k-14 karat = 58,33 % rent guld

12 k-12 karat = 50.0% rent guld
10 k -10 karat = 41,66 % rent guld

 9 k -9 karat =37,5% rent guld