Äldre Svenska Guldmynt Dukat Carolin 10 francs


Äldre Svenska Guldmynt

Karl XV 1859-1872

Nominellt värde 1 Dukat

vikt 3,49 gram

Guldhalt 97,6 %

Guldvikt 3,41 gram

diameter 19,2 mm

Upplaga 303851

 

årtal kv 0 01 värdering
1 Dukat 1860 8000 kr
1 Dukat 1861 8000 kr
1 Dukat 1862 8000 kr
1 Dukat 1863 8000 kr
1 Dukat 1864 8000 kr
1 Dukat 1865 8000 kr 
1 Dukat 1866 8000 kr 
1 Dukat 1867 8000 kr
1 Dukat 1868 8000 kr

 

Karl XV 1859-1872

 

Nominellt värde 1 Carolin / 10 Francs 1868-1869

 

 

vikt 3,23 gram

 

Guldhalt 90 %

 

Gudvikt 2,907 gram

 

diameter 18,9 mm

 

Upplaga 81202

 

 

årtal kv 0 01 värdering
1 Carolin / 10 francs 1868 4000 kr
1 Carolin / 10 francs 1869 4200 kr
1 Carolin / 10 francs 1971 8000 kr
1 Carolin / 10 francs 1972 7000 kr

du kan sälja silver mynt och guldmynt till oss.