Vill du sälja ryska guldmynt ?


Ryska Guldmynt Köpes! Vi betalar guld överpris för 5, 10 15 rubel .

Vanligaste valörerna är :
5 rubel
7.50 rubel
10 och 15 rubel
 Många av de existerande mynten försvann under den ryska revolutionen och  andra världskriget
VI betalar över guldpriset för de

10 Rubel 3000 kr
5  Rubel  1200 kr
15 Rubel 4500 kr

Du kan sälja de här