Silverpriset kan återhämta när som helst


Enligt marknadsanalytiker , kan silverpriset återhämta när som helst.Tillväxtfaktorer i silver kan vara ett antal händelser i världsekonomin.Under den första veckan i mars i år silverpriset sjönk med 0,6%, och året hittills nedgången 5,8%, så silverpriset  har minskat med 42,3% från toppen, vilket var 22 månader sedan.
Men utsikterna för silver ser mycket optimistiskt .Som väntat leder den ökade efterfrågan på silver till mättnadspunkten på marknaden, och priset kommer att vara låg, vilket är vad vi ser nu, och någon gång ett stort antal investerare kommer att satsa  sina pengar i silver .Experter säger att det för närvarande värdet av silver på världsmarknaden på en låg nivå i ett decennium. Men silver priserna börjar stiga p.g.a efterfrågan på silver från industrin.Enligt prognosen Morgan Stanley, det genomsnittliga priset på silver 2014, kommer att vara ungefär $ 35 per uns. Enligt analytiker, silver - det är billigare motsvarighet guld, så de förväntar sig avkastning av silver i 2013 kommer att bli högre än guld, som det var förra året 2012.