Silver genom tiderna
I en ny tillämpning av silvrets genom tiderna uppskattade förmåga att reflektera nästan 100 % av infallande ljus används speglar med silverbeläggning . De fångar solens energi för omvandling till elektricitet.

Silver , som efter andra världskriget förlorat sin monetära roll , har nu en så vidsträckt användning i industrin .Silver med basmetallerna  jämförs med zink , koppar och bly .

Faktum att silverpriset följer fluktuationerna på sojabönor priset som i sin tur beror på de allmänna livsmedelpriserna . 

Man kan därför skydda sig mot inflations verkningar genom att  köpa silvertackor, när priset på soja böner går upp och seden sälja silver när bönpriset börjar falla .Silvret på grund av låga priset även tillgängligt för ett stort antal mindre investerare , som köper silvertackor direkt eller aktier i något bolag i silverbranschen . Industrins årliga efterfrågan på silver överskrider varje år den kvantitet som kan utvinnas ur malm , Denna obalans har gjort silveråtervinning inte bara nödvändig utan också lönsam . När efterfrågan på silver trissar upp priserna , flerfaldigas tillgångarna på återvinningsbar metall. Folk börjar sälja silver (sina silvermynt , silvermedaljer , silverskrot ( pokaler , smycken , bestick osv ) . Silveråtervinningen svarar för så stor del av silvertillförsel att 40% av allt silver som kommer ut  på marknaden tidigare funnits i raffinerad form i någon produkt . Silver är den överlägset mest använda ädelmetallen, Eftersom silver är bättre ledare för båda elektricitet och värme än koppar , finner man den i datorer , telefoner och många andra sortens elektrisk och elektronisk utrustning .Silver används också vid lödning , lagermetaller och batterier . i den traditionella användningen till smycken , silversmide och andra konstföremål av silvret så gott som alltid legerat med koppar till det som internationellt kallas sterling silver . Vanliga sådana legeringar innehåller 925/1000 eller 830/1000 silver , resten koppar .

Silversmedens silver

Silversmedens silver delas in i finsilver, sterling silver och verk silver. Finsilver är rent silver och är en relativt mjuk metall varför man brukar legera den med koppar. Ju mer koppar man blandar i, desto mer svårarbetat blir materialet. Silverhalten anges i tusendelar. Finsilver är i det närmaste rent och smälter vid 961 grader C. Sterlingsilver innehåller 925 tusendelar rent silver och 75 tusendelar koppar. Det smälter vid ca 850 grader C. Verk silver innehåller 830 tusendelar rent silver och 170 tusendelar koppar. Det smälter vid ca 800 grader C. Verk silver används ofta till föremål som ska tåla ett större slitage som t.ex. matsilver. På grund av den relativt låga smält temperaturen går verk silver inte att använda vid emaljering. Silver med lägre halt än 830 tusendelar får inte kontrollstämplas och saluföras i Sverige. När silversmeden köper silver till sin verkstad sker det i form av tråd, plåt, plans eller rör. Den vanliga plåten och tråden kan vara från 0,5 mm upp till 10 mm. Plans är en fyrkantig stav som saluförs från 3 x 3 mm upp till 12 x 12 mm. Vid specialbeställningar finns både tunnare och tjockare material att tillgå. 

Hur skiljer man silver från nysilver och pläter.

För ett ovant öga kan det inledningsvis vara besvärligt att skilja silver från nysilver och pläter. Nysilver består av en legering av oädla metaller som koppar, zink eller nickel vars yta täcks av ett tunt silverskikt med hjälp av elektrolys. Nysilver är oftast stämplat NYSILVER eller med bokstäverna NS. Tillverkarens stämpel kan också förekomma och även kvalitetsbeteckningar som t.ex. Prima-eller Extra Prima Ns. Ibland finns beteckningen Alp som står för alpacca och är en variant av nysilver med hög nickelhalt. Nysilver började användas under 1800-talet som en billigare variant av silver och blev omåttligt populärt. Ordet pläter kommer av engelskans plate i betydelsen av platta eller plåt. Pläter består av en kopparplatta som är sammanvalsade med tunn silverplåt på båda sidor. Det var mycket vanligt framförallt i Storbritannien och är ofta märkt Sheffield plate, inte att förväxla med electro-plate vilket är engelskans uttryck för nysilver. Pläter har mestadels använts till uppläggningskärl och brickor. Kännetecknande för både nysilver och pläter är att när det naturliga slitaget uppstår vid användningen kommer den underliggande oädla metallen fram, gul hos nysilver och kopparfärgad hos pläter.